top of page

CUSTOMER CASES

D Soft ontwikkelde voor de Belgian Chambers het DigiChambers platform en de eATA carnets toepassing.

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is een koepelorganisatie voor alle kamers van koophandel in België. Daarnaast vertegenwoordigt zij ook de belangen van 33 Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland. 

D Soft ontwikkelde voor de Belgian Chambers het DigiChambers platform en de eATA carnets toepassingen.

iSigner werd geïntegreerd in het DigiChambers platform om de authenticiteit en integriteit van de oorsprongscertificaten te garanderen. 

Het doel van dit project was het ontwikkelen
van een toepassing voor het online aanvragen en uitreiken van het niet-preferentiële oorsprongscertificaat. Dankzij DigiChambers kunnen bedrijven hun certificaten van oorsprong zodoende op afstand bestellen. Een bedrijf dient zich op het platform te registreren evenals de algemene voorwaarden in te vullen. Na goedkeuring van de registratie kan het bedrijf zijn certificaataanvragen online indienen. Een medewerker van de Kamer van Koophandel zal deze goed- of afkeuren. 

De eerste versie dateert van 2009. Doordat voortdurend nieuwe functionaliteiten ingebouwd werden en door verregaande integratie met de ERP-systemen van de bedrijven slaagt DigiChambers er steeds in om toonaangevend te blijven. Een bestaande applicatie kan echter niet oneindig aangepast worden. Daarom besloot men om DigiChambers grondig aan te pakken en werd er opnieuw beroep gedaan op D Soft om ook deze versie te ontwikkelen. 

Wouter Van Gulck, General Manager bij de Federatie van Belgische Kamers: “Tot 2009 was de afgifte van oorsprongscertificaten en ATA carnets een omslachtig papieren proces. Met de ontwikkeling van DigiChambers en eATA hebben we deze processen aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. De afgifte verloopt nu veel sneller en nauwkeuriger en is geïntegreerd met de systemen van de klanten en de kamers. Dankzij de goede samenwerking met D Soft hebben we nu twee performante applicaties voor exportdocumenten die zowel door de ondernemingen als door de kamermedewerkers worden geapprecieerd voor hun klantvriendelijkheid, veelzijdigheid en 24/7 beschikbaarheid."

"De nieuwe versie van DigiChambers is intuïtiever en gebruiksvriendelijker,” zegt Christophe Coulie van de Federatie die het hele ontwikkelingstraject van nabij heeft opgevolgd. “Door een goede API willen we de communicatie met de systemen van onze klanten nog makkelijker maken. Verder hebben we DigiChambers zo geconcipieerd dat nieuwe technologieën zoals blockchain kunnen worden geïntegreerd.” 

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een
toepassing voor het online aanvragen van ATA/CPD-carnets. Ondernemers, medewerkers bij de Kamer van Koophandel en medewerkers bij DigiChambers gebruiken deze applicatie. De website moet ondernemers toelaten om het ATA/CPD-carnet op elektronische wijze in te vullen, te ondertekenen, in te dienen en te laten afdrukken. 

    

Een ATA/CPD-carnet is een uniform douane document dat ondernemingen toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk (bv. bij beurzen, tentoonstellingen of wedstrijden) in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog een welbepaald type van gebruik. Het netwerk van de Kamers van Koophandel is gemachtigd tot uitgifte van ATA/CPD-carnets en treedt internationaal op als nationale borgstaande organisatie. 

Hoe werkt eATA?

De toepassing biedt functionaliteiten aan die afhankelijk zijn van de bevoegdheden van de gebruiker.

Een ondernemer logt in op www.e-ata.eu om een carnet aan te vragen. De gebruiker maakt deze aan op basis van een blanco of een bestaande aanvraag, een duplicaat of een vervanging. Op die manier hoeft men niet telkens alles opnieuw in te vullen. De gebruiker doorloopt de verschillende stappen, vult alle nodige velden in, voegt de benodigde documenten toe en verstuurt het. De aanvraag wordt naar de Kamer gestuurd die de aanvraag goed- of afkeurt. Na goedkeuring zal de ondernemer het carnet kunnen afdrukken.

 

Een geregistreerde Kamermedewerker beheert de ondernemingen/gebruikers, hij kan ze activeren, toevoegen en verwijderen. Wanneer de Kamermedewerker een aanvraag afkeurt kan hij dit snel via een bericht aan de ondernemer laten weten. De Kamermedewerker kan zelf ook een ATA-carnet aanvraag opstarten in naam van een onderneming. Er kunnen ook rapporten worden gegenereerd aan de hand van bepaalde criteria.

D Soft recommended!

D Soft is voor Belgian Chambers al vele jaren een goede en betrouwbare partner, die een sterk ontwikkelde veiligheidspolitiek hanteert. Ze staan dicht bij de klanten en zijn flexibel. Al deze aspecten maken dat we D Soft zeker als softwarepartner kunnen aanbevelen. 

Gebruikerservaring met DigiChambers/e-ATA

Zowel de kamermedewerkers als de ondernemingen appreciëren het gebruiksgemak van DigiChambers en eATA. Sinds de lancering van beide applicaties werd trouwens voortdurend verder geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de vragen van de gebruikers. 

Beter proces met waardevolle functies

De verschillende stappen in het afgifteproces zijn nu voor iedereen veel duidelijker en de afgifte gebeurt nu op een uniforme manier in heel België. Via FTP en API is er een volledige integratie van DigiChambers met de ERP-systemen van de klanten, wat het aanvraagproces voor grote klanten enorm vergemakkelijkt en versnelt.

bottom of page