De RDW (Dienst Wegverkeer) is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van:

  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan
  • toezicht en handhaving
  • registratie
  • informatieverstrekking
  • documentafgifte

De taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten.

iSigner werd geïntegreerd in de RDW toepassing met als doel de officiële documenten van RDW te waarmerken.