Release Info

In de release notes vindt u informatie omtrent de bug fixes, verbeteringen en aanpassingen per product.

DocTrails

Bug fixes op versie 3.3012 april 2022

Opgeloste bugs:

 • Fix voor EDI aperak berichten
 • Fix voor fout bij het sorteren
 • Fix resend blacklist

Release versie 3.305 december 2021

Opgeloste bugs:

 • Meerdere keren ‘Opslaan’ klikken voor het aanmaken van een gebruiker kan niet meer
 • Soft deleted documents worden niet meer mee gearchiveerd

Aanpassingen:

 • Signed PDF is verwijderd bij de aflevermethodes
 • User firstname ipv. username wordt nu gebruikt in mail templates

Release versie 3.2922 augustus 2021

Opgeloste bugs:

 • HTML tags in error mails
 • Form maximum lengte validatie en verbeterde foutmelding bij het gebruikersbeheer
 • Aan/uitvinken GLN replacement (optioneel)

Nieuw:

 • Cookie policy
 • KSWS 3.1 met certificate authentication (optioneel)
 • Blacklisted berichten worden pas tegengehouden na omzetten naar intern formaat (optioneel)

Release versie 3.28 – 15 mei 2021

Opgeloste bugs:

 • Issue met ‘Resend’
 • Issue met Mandrill hooks
 • Issue met volgorde document logging indien actie op dezelfde seconde
 • ‘Add/Remove users from domain’ button

Nieuw:

 • Berichttypes zijn hernoemd naar Berichtstromen
 • Plain text wachtwoorden in mails zijn vervangen door URL’s waar gebruiker zelf zijn wachtwoord moet instellen
 • Link naar portaal bij foutmeldingen via e-mail
 • GLN replacement (optioneel)
 • GLN override (optioneel)
 • Pricat v2 (optioneel)

Release versie 3.27 –  17 februari 2021

Opgeloste bugs:

 • Ordernummers bevatten ‘+’ teken
 • DocumentID bij variabele bestandsnamen
 • Issue met downloaden van oude berichten bij het aanzetten van de connectorroutering op bepaalde flows

Nieuw:

 • Domeinbeheerder kan archiefberichten van al zijn gebruikers zien
 • Document metadata bevat nu ook de ‘original sender’ (van belang bij SenderSubstitute)
 • Het aantal items per pagina (default 25) is nu een instelling van de gebruiker

Release versie 3.19 – 21 november 2020

 • Update van BizTalk dll references voor AS2 TLS 1.2
 • Logging naar Graylog
 • Nieuwe variabelen mogelijk in de mailtemplates

Release versie 3.18 – 12 augustus 2020

 • Kleine bugs en fixes
 • BI fixes
 • KSWS nieuwe wsdl updates & polling service fixes

AppServer/Webshop

Release versie 4.27 – Mei 2021

 • Version deploy in webshop page source
 • Search on partly number of articles identifiers
 • Time-out enrichment for virtual warehouse
 • Supplier product code related stock files from virtual warehouse

Release versie 4.26 – Maart 2021

 • Private label restricted views
 • Username in mail for invite
 • Order reference added to order history overview
 • Minor bugs and fixes

Release versie 4.25 – Maart 2021

 • Order ref in order XML
 • Custom order ref shoppingcart dropdown & mail order
 • Search identifiers, supplier, getprices querystring too long
 • Custom mapper modifications import
 • Add setting ‘expiration date’
 • Bugs and fixes

Release versie 4.24 – December 2020

 • Minor bugs and fixes

DocFlows

Momenteel zijn er nog geen releases beschikbaar.

 

DocZend

Release versie 1.4 – Februari 2022

In deze versie zijn volgende verbeteringen aangebracht:

 • RestAPI: DocZend biedt nu ook een RestAPI aan zodat er vanuit andere applicaties ook integraties kunnen ontwikkeld worden.
 • Info verzender: In zowel de e-mail als de downloadpagina staat nu aangegeven wie de verzender van het document is.
 • Automatisch afmelden: Er wordt automatisch afgemeld na 15 minuten inactiviteit.
 • Externe authentication provider: DocZend biedt nu de mogelijkheid om op basis van een domein in de username, zoals bv. klantxyz.nl, gebruik te maken van een externe authentication provider zoals Azure AD of OAuth.
 • Security: Algemene security verbeteringen naar aanleiding van externe security audit.
 • Cookie policy

Release versie 1.3.3 – December 2021

In deze versie zijn volgende verbeteringen aangebracht:

 • Intrekken document: Mogelijkheid om een verzonden document terug in te trekken.
 • Versturen document: Standaard tekst bij het versturen van een document.

Release versie 1.3.0 – Augustus 2021

In deze versie zijn volgende verbeteringen aangebracht:

 • Two-Factor Authenticatie: Als groepadmin kunt u nu kiezen voor aanmelden met 2FA. Deze instelling geldt voor alle leden van de groep. Wanneer u deze optie inschakelt krijgt een gebruiker bij het aanmelden een code via e-mail gestuurd. Deze code moet ingegeven worden om de toepassing te kunnen gebruiken. De code blijft 5 minuten geldig.
  Ga naar: Beheer > Groep om deze instelling te aan te passen.
 • Wachtwoordbeleid: Als groepadmin kunt u de geldigheidsduur van de wachtwoorden instellen. Deze instelling is van toepassing op alle leden van de groep en wordt standaard op 90 dagen ingesteld.
  Wachtwoorden moet nu ook voldoen aan strengere voorwaarden met name: minstens 8 tekens, minstens één grote en kleine letter, één speciaal teken en ook één cijfer.
  Gebruikers die voor de eerste keer aanmelden moeten het wachtwoord dat ze via e-mail ontvingen eerst wijzigen om de DocZend te kunnen gebruiken.
  Ga naar: Beheer > Groep om deze instelling te aan te passen.
 • Bestanden: Het overzicht van gebruikers toont nu ook het aantal bestanden en opslag per gebruiker.